inwentaryzacja zieleni

Aranżacja ogrodu ma wielkie znaczenie.

Aranżacja ogrodu ma wielkie znaczenie.

Teraz, kiedy prawie każdy skrawek gruntów staramy się wykorzystywać do tworzenia lokali mieszkalnych, cieszymy się teranami zielonymi. Szukamy więc parków czy skwerów, w których będziemy…